header tarieven

Onze aanwezigheid op een evenement binnen Groot Venlo (buiten Groot Venlo in overleg) kost € 6.50 per uur / per persoon vanaf 01-01-2020. Dit is inclusief verbandtassen.

Voor de inzet van een AED wordt € 30,= per dag berekend. De kilometervergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer.

Er zijn altijd minimaal twee EHBO-ers noodzakelijk en aanwezig.