Hartelijk dank voor je interesse om lid te worden van EHBO Vereniging Venlo.

Wij verzoeken je vriendelijk om het formulier volledig en correct in te vullen.

Overstappen
Bij het overstappen vanuit een andere vereniging of bedrijf dien je ons een kopie van je geldige EHBO-diploma te overleggen alsmede een schriftelijk overzicht van de gevolgde herhalingslessen en behaalde competenties bij je huidige vereniging of bedrijf. In dat overzicht dient de naam en het registratienummer van je instructeur/-trice te staan met zijn / haar handtekening.

Wij reageren binnen 5 werkdagen op je bericht.

 


captcha